Serdecznie zapraszamy do biernego, BEZPŁATNEGO udziału w konferencji nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Każdy Uczestnik – Nauczyciel  otrzyma bezpłatnie komplet materiałów konferencyjnych oraz certyfikat.

Aby dokonać zgłoszenia prosimy wypełnić poniższy formularz.


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych * Niniejszy oświadczam, że zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) wyrażam zgodę na przetwarzanie wyżej wymienionych moich danych osobowych.