Instytut Psychologii UŁ

ul. Smugowa 10/12

91-433 Łódź

e-mail: rodzinaipraca2018@uni.lodz.pl

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych * Niniejszy oświadczam, że zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) wyrażam zgodę na przetwarzanie wyżej wymienionych moich danych osobowych.