Instytut Psychologii UŁ

ul. Smugowa 10/12

91-433 Łódź

e-mail: rodzinaipraca2018@uni.lodz.pl