W programie konferencji przewidziano zróżnicowane formy uczestnictwa: wykłady plenarne, sympozja, sesje referatowe, sesja krótkich komunikatów, warsztaty. Zgłoszenia indywidualne wraz z abstraktami (max. 150 – 200 słów) prosimy przesyłać do 15 kwietnia 2018 r.

Każdy z Uczestników konferencji (czynnych lub biernych) powinien zgłosić się indywidualnie  poprzez formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenia wystąpienia dokonać można natomiast w formularzu zgłoszenia abstraktu poprzez wybór określonej formy uczestnictwa:

  • SYMPOZJUM – Powinno składać się z minimum 5 spójnych tematycznie wystąpień. Zgłoszenia dokonują organizatorzy sympozjum wskazując, jego tytuł i opis oraz wymieniając autorów i tytuły poszczególnych referatów. Autorzy rejestrując indywidualne referaty wpisują w wyznacoznym miejscu organizatora oraz nazwę sympozjum.
  • REFERAT  – Pojedyncze wystąpienie  empiryczne lub teoretyczne trwajace ok.15 minut.
  • KRÓTKI KOMUNIKAT – Alternatywna forma krótkich wystąpień (5 minut), prezentowanych w oparciu o prezentację multimedialną obejmującą nie więcej niż 5 slajdów.
  • WARSZTAT – Powinien obejmować aspekty metodologiczne bądź zagadnienia praktyczne dotyczące problematyki konferencji. Prowdzący podczas rejestracji określają maksymalną liczbę uczestników.