Komitet naukowy:

prof. UŁ, dr hab. Iwona Janicka – przewodnicząca  

prof. UŁ, dr hab. Agnieszka Lipińska-Grobelny

prof. dr hab. Augustyn Bańka, U.SWPS Katowice

prof. dr hab. Ewa Czerniawska, UW

prof. dr hab. Eugenia Mandal, UŚ

prof. dr hab. Teresa Rostowska, UG

prof. dr hab. Janusz Trempała, UKW

 

Komitet organizacyjny:

dr Katarzyna Walęcka-Matyja – przewodnicząca

dr Karolina Kossakowska

dr Marta Kucharska

dr Magdalena Zadworna-Cieślak

mgr Paulina Szymańska

mgr Olga Zwardoń